Wiesław Suchanek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
WIESŁAW SUCHANEK Zabawkartstwo Wyrób Art. z Tworzyw Sztucznych w Częstochowie informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka do popychania – KACZOR KLAPIĄY, kod EAN 5901448340022 nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na pojawienie się, w wyniku badania, małego elementu, który w przypadku połknięcia stanowi zagrożenie udławienia lub uduszenia się dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.